شماره آی سی تغذیه دستگاههای دیجیتال (ستاپ باکس)

شماره آی سی تغذیه دستگاههای دیجیتال (ستاپ باکس)

شماره آی سی تغذیه (ستاپ باکس) آی سی تغذیه دستگاههای دیجیتال (ستاپ باکس):
شماره آی سی مصرفی تغذیه گیرنده های یجیتال (ست تاپ باکس) شماره آی سی تغذیه (ستاپ باکس)
آی سی های تغذیه اغلب موقع سوختن می ترکند و خواندن شماره آی سی مشکل میشود،در این پست به شماره IC تغذیه انواع دستگاه های دیجیتال میپردازیم،امیدوارم مفید باشه:

شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس ایکس ویژن
مدل های XDVB-131 و XDVB-121شماره آی سی تغذیه دستگاههای دیجیتال (ستاپ باکس)
TNY176PN می باشد.
                                                 
شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس ایکس ویژن
مدل XDVB-101
TNY176PN می باشد.
 
شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس سیماران Simaran
مدل SDV2010D
3B0365J-2 می باشد

شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس Technotel
مدل TD-220N
T18050A می باشد
 
ECLASS
آیسی تغذیه مبدل دیجیتال ECLASS 9109
TNY176PN
 

شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس ECLASS
مدل DVB-T 9109
TNY176PN می باشد

شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس مارشال کمبو
مدل ۵۰۱۹
TNY176PN می باشد

شماره آی سی تغذیه دستگاه ست تاپ باکس و DVD مارشال
مدل ME-5020
TNY178PN می باشد

شماره ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال MARSHAL
مدل: ME-884A
شماره ایسی تغذیه: TNY 176 PN
DVISION
مدل:
DV-325
ایسی تغذیه
TNY176D
ایسی ایپرام گیرنده دیجیتال
PERSIAN VISION
بدون مدل
ایسی تغذیه
VIPER22A

شماره ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال ECLASS
مدل»»» DVB-T9109
TNY176PN

شماره ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال هانی ( HANI )
مدل: DVB-303
با ایسی تغذیه
LN5R12C

ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال
PRO VISION X-5
با ایسی تغذیه
TNY176DG (SMD
ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال
maxeeder mx-1
به شماره ایسی
HD321

شماره ایسی تغذیه گیرنده X.VISION
مدل
XDVB-353
شماره ایسی تغذیه
TNY176DG

شماره ایسی تغذیه گیرنده SIM VIEW
مدل
HD8700
در این مدل گیرنده دو نوع ایسی استفاده شده
که هر دو ایسی یکی هست به جای هم کار می کند ولی شماره انها فرق داره
یک مدل با شماره
CR6224T
مدل دیگر
CR6229T

ایسی تغذیه گیرنده KASRA
بدون مدل
به شماره ایسی
TNY176PN
شماره ایسی تغذیه گیرنده
MAHOORمدل
MR-50با ایسی تغذیه
VIPER22A

ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال
DENAY
مدل
STB427HD
به شماره ایسی تغذیه
VIPER22A
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
MMG
مدل
HDMX2000
با ایسی تغذیه
TNY176DG

ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال
SHUTTLE
مدل
DVBT-HDT2600U
با ایسی تغذیه
DH321

گیرنده دیجیتال D DIGITAL مدل DVB-M7818
شماره آی سی تغذیه SD4148P

شماره ایسی تغذیه گیرنده
X.Vision
مدل
XDVB-131
به شماره ایسی
TNY176
 
شماره ایسی گیرنده
SHAHAB
بدون مدل
ایسی تغذیه
TNY176 – DG86081- DG86082- DG86084
شماره ایسی تغذیه گیرنده شاتل مدل۳۵۰۰ ایسی دیپ به شماره DH321میباشد.
  
شماره ایسی تغذیه گیرنده ساودیس مدلSDVB-1233 ایسی دیپ به شمارهTNY176PN میباشد
 
شماره ایسی تغذیه فدرال مدلFD210H ایسی دیپ باشمارهTNY176PN میباشد
 
شماره ایسی گیرنده پرشین استارviper22Aشماره مین بردHD-DVBT7818- V1.8 مدلPS1590

شماره ایسی تغذیه گیرنده
MARSHAL
مدل
ME-884H
شماره ایسی
TNY176PN


ایسی تغذیه گیرنده
DENAY
مدل
STB 526 HD
ایسی تغذیه
DH321
sn30000
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال مارشال مدل۸۸۵D به شماره TNY176GN میباشد
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده مارشال ایسی دیپ به شماره۳B0365J

شماره ایسی تغذیه گیرنده
D DIGITAL
مدل
DVB-M7818
شماره ایسی تغذیه۵
SD4841P
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
XVISION
مدل
XDVB-343
شماره ایسی تغذیه
TNY176PN
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
SHUTTLE
مدل
HDT 2700 M
شماره ایسی تغذیه
DH321

شماره ایسی تغذیه گیرنده
DENAY
مدل
STB327HD
ایسی تغذیه
TNY176DG
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
TECHNOSAT
مدل
MDT-1011
شماره ایسی تغذیه
OB2358AP
 
گیرنده
SPORMAX
مدل
۳۰۰۰T
شماره ایسی تغذیه
TMG0265
 
گیرنده
SPORMAX
مدل
۳۰۰۰T
شماره ایسی تغذیه
TMG0265
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
MARSHAL
مدل
ME-5019
شماره ایسی
۹۶۱۴۵
۹۶۱۴۶
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
MARSHAL
مدل
ME-5019
ایسی تغذیه
TNY178PN
 
گیرنده
EMPERATOR
مدل
SMF-2012
شماره ایسی
VIPER22A
گیرنده
XVISION
مدل
XDVB-201
شماره ایسی تغذیه
TNY176PN
100241
100245
 
گیرنده دیجیتال
DENAY
مدل
STB802 T2
شماره ایسی تغذیه
FSL106HR
100243
100244
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
SANAM
مدل
SDR-9101
به شماره ایسی
DH321
 
ایسی تغذیه گیرنده دیجیتال
DENAY
مدل
STB513 HD
به شماره ایسی
FSL106HR
این ایسی تغذیه
ظاهرا با شماره DH321 یکی
می باشد و مشابه هست

شماره ایسی تغذیه گیرنده
SANAM
مدل
SDR-9101
شماره ایسی تغذیه
DH321
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
CARITON
مدل
DVB-T8082
شماره ایسی
VIPER22A
 
شماره ایسی تغذیه گیرنده
DIANA
مدل
DE-215
شماره ایسی
TNY176DG
 
گیرنده دیجیتال ایکس ویژن
Model : XDVB-205
شماره ایسی تغذیه
PN8106
 
گیرنده دیجیتال FEDERAL
Model:FD-240H
شماره ایسی تغذیه TNY176PN
 
گیرنده دیجیتال Kasra HD-2014A
شماره ایسی تغذیه
VIP er 22A
 
گیرنده دیجیتال DIGIBOX
مدل DG-112
شماره ایسی تغذیه
VIP er 22A
 
 گیرنده دیجیتال MARSHAL
ME-982
شماره ایسی تغذیه PN8136
 
شماره ایسی تغذیه DENA
مدل
STB513 HD
شماره ایسی تغذیه DH321
 
گیرنده دیجیتال دنای
مدلSTB931 T2
شماره ایسی تغذیه PN8136
 
 گیرنده دیجیتال
DVISION DV-325
شماره ایسی تغذیه
TNY176
 
گیرنده دیجیتال مارشال
مدل ME-897
شماره ایسی تغذیه PN8368
 
 گیرنده دیجیتال LUMEXY
مدل LE-1009
شماره ایسی تغذیه RM6203
 
گیرنده دیجیتال
Maxeeder
مدلMX-1 Gold 1003
شماره ایسی تغذیه PN8136
 
گیرنده دیجیتال +CONCORD
مدلDB-2202
شماره ایسی تغذیه PN8368
 
گیرنده دیجیتالMaxeeder
مدل MX-2
2029
شماره ایسی تغذیه DK3112
 
گیرنده دیجیتال KAWAYI
مدل HR-T4305
شماره ایسی تغذیهDH321
 
گیرنده دیجیتال استارست
SR-T300HD
شماره ایسی تغذیه DH321
 
گیرنده دیجیتال SECOM
مدل +T2-191
شماره ایسی PN8136

behnam Seif

تعمیرکار الکترونیک 09144166912

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

تماس با ما